Här kan du ladda ner Inside The Box EU-försäkran om överensstämmelse: https://insidethebox.se/wp-content/uploads/2023/05/DoC.pdf